Klienti

Snapshots pētījumu veicām, lai pārbaudītu jauno zīmola imidža komunikāciju. Pētījums deva iespēju salīdzinoši neilgā laikā saņemt detalizētu ieskatu par komunikācijas ziņas uztveri, atbilstību uzstādītajiem mērķiem kā arī kampaņas kopējiem rezultātiem un tās ietekmi uz zīmolu. Noteikti rekomendējam šo pakalpojumu arī citiem klientiem, ņemot vērā kvalitatīvo un ātro izpildījumu, kā arī nepieciešamības gadījumā izmantosim to arī turpmāk mūsu portfelī esošiem zīmoliem.

Ilze Auziņa-Grabeca

“CIDO GRUPA” Mārketinga vadītāja

Sadarbība dažādu socioloģisko pētījumu jomā ar Snapshots mums ir jau vairāku gadu garumā. Savā pusē novērtējam ļoti ātru komunikāciju un reaģēšanas laiku, kas nereti ir izšķirošais faktors, ļaujot mums realizēt kā iepriekš plānotus, tā arī spontānus un steidzamus projektus. Galvenie priekšnosacījumi sadarbībā ar Snapshots ir profesionāla pieeja un konsultācijas, sniegto rezultātu precizitāte, analītikas kvalitāte un pieeja vēsturiski veiktajiem pētījumiem, kas nodrošina iespēju novērot tendences laika gaitā. Varam rekomendēt izmantot Snapshots ātru un kvalitatīvu interneta aptauju veikšanai, rēķinoties ar profesionālu klientu servisu un konsultācijām.

Evija Kropa

Swedbank Finanšu institūta eksperte

Izmantojot Snapshots pakalpojumus, jau vairāku gadu garumā esam pārliecinājušies, ka situācijās, kad nepieciešama profesionāla, datos balstīta analīze un ieteikumi, Snapshots pētījumi mums ir lielisks atbalsts. Īsi darbu izpildes termiņi, profesionāli darbinieki un datu prezentācijas kvalitāte ir galvenie priekšnosacījumi mūsu ilgtermiņa sadarbībai un apmierinātībai ar Snapshots pakalpojumiem.

Dzintars Līcis

Merrild Baltics Oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs